360 graders visninger

360 graders virtiuella panorama er en unik mulighet at vise fram et rum eller utsikt. Betrakteren kan styre visningen genom at rotere i alle retninger og zome in og ut.

Panoramat levereres klart for å brukes og kan infoges i en eksisterende webside uten noe ytterliger tilpassing. Filerne håller alltid høy kvalite og oppløsning som fungerer fin til fullskærmsvisning og att zomme in uten at det blir synlige pixler.

Filene er optimerade for olike weblesere og har egne funktioner til Iphone, Ipad og mobiler.

Se våre exempler neden, klick på ikonen oppe i høyre hjørne for å gå til fullskærmsvinsing.

Poppulær pakke for eiendomsfoto:
Virtuell 360 graders visning av utvalgte rom
3 stk. ferdig sammensatte virtuelle visninger
Pris: 2200,- eks mva
.